Masz problem z wyświetleniem wiadomości? Zobacz ją w przeglądarce
logo
GRUPA ROZWOJOWA "Na dobry początek..."

Cykl warsztatów rozwojowych skoncentorwanych na budowaniu świadomości wokół tego kim jesteśmy, co czujemy i doświadczamy, jak i zdobywania podstawowych umiejętności w radzeniu sobie w różnych sytuacjach. Podczas zajęć będzie miejsce na wprowadzenie w temat, wykonanie ćwiczeń w parach lub indywidualnie oraz omówienie z podzieleniem się swoimi wrażeniami.

Nabyta podczas warsztatów wiedza ma służyć przede wszystkim głębszemu poznaniu siebie i swoich możliwości. Pozwala na zauważenie w jakich momentach radzimy sobie najlepiej, a w jakich wymagamy większego wsparcia, czy pracy nad sobą. Warsztaty te są dobrym początkiem do podejmowania dalszych działań z uwzględnieniem zdobytej na zajęciach wiedzy.

Grupa nie jeste terapią !!! – służy przede wszystkim podnoszeniu świadomości wokół podanych zagadnień, pogłębioną pracę wokół danego tematu można podjąć na terapii indywidualnej.

Grupa jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym. Dla poczucia komfortu i dobrej integracji przychodzących na zajęcia osób zalecane jest regularne uczestnictwo we wszystkich spotkaniach.

Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują wcześniej zapisy. Grupa rusza po zebraniu, co najmniej 5 – 6 zdeklarowanych na cały cykl osób.

Tematy:
1. Na dobry początek poznaj(my) się...
2. Wewnętrzny bohater – w poszukiwaniu pewności siebie.
3. Taniec mocy ze słabością.
4. Krytyk wewnętrzny.
5. Moja rola w grupie a moje JA w grupie.
6. Wyznaczanie granic swojego „świata".
7. Relacyjny sen – My kontra nie My.
8. JA w działaniu i niedziałaniu.
9. „Druga twarz" stresu.
10.Wewnętrzna paleta barw – mandala emocji.

Termin: startujemy 6 paździenika !!!
wstępnie są to wtorki, co tydzień godz. 18:00
[czas trwania 2- 2,5h w zależności od tempa pracy i wielkości grupy]

Miejsce: Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Esencja
Ul. Wejherowska 15/23 Sopot Kamienny Potok

Cena: całość 400 zł z góry przed zajęciami – możliwe jest dokonanie opłaty w 2 ratach (płatne przy pierwszym spotkaniu oraz przy 6 spotkaniu). W przypadku braku obecności na zajęciach opłata za zajęcia nie ulega zwrotowi.

Kontakt i zapisy: kontakt@pracownia-esencja.pl, tel. 517 704 782

Superwizja: Michał Duda


Szczegóły dotyczące poszczególnych warsztatów znajdziesz na stronie Pracowni w zakładce Zajęcia Grupowe.©2015 Pracownia Psychoterapii i Rozwoju
Wysłano do {%email%} - Dostajesz tę wiadomość, bo zapisałeś się na newsletter strony Pracownia Psychoterapii i Rozwoju.

Nasz adres korespondencyjny to:
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Esencja

Wypisz się z tej listy