Masz problem z wyświetleniem wiadomości? Zobacz ją w przeglądarce
logo
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju zaprasza na proces grupowy 27 listopada (piątek):

WSTEP WOLNY!

Dla kogo – osoby indywidualne mogą brać udział w procesach grupowych otwartych, w których może wziąć udział każdy zainteresowany takim sposobem pracy (nie jest wówczas konieczne, aby uczestnicy znali się)

Spotkanie prowadzi tzw. facylitator – osoba, która czuwa nad przebiegiem spotkania i wspiera wydarzający się proces. Uczestnicy na początku spotkania wspólnie proponują interesujące ich tematy, następnie wybierają jeden, nad którym grupa będzie pracować.Tematy mogą dotyczyć ważnych, poruszających osobiście zagadnień społecznych, wydarzeń w świecie czy środowisku lokalnym; konfliktów w określonej grupie, ale też wewnętrznych konfliktów, które w jakiś sposób mogą odnosić się do wydarzeń w świecie.

Głównym celem procesów grupowych jest zwiększenie świadomości wokół wybranego zagadnienia – poznanie różnych stron konfliktu, tak aby zrozumieć dynamikę sporu, ale też przyjrzeć się temu, co leży u podstaw poszczególnych ról, które tę dynamikę nakreślają. Zrozumienie poszczególnych ról w konflikcie pozwala na przyjęcie szerszej perspektywy i wyjście poza jednostronne postrzeganie danego zagadnienia, czy konfliktu.

Na każdy proces obowiązują wcześniejsze zapisy: kontakt@pracownia-esencja.pl
Uczestnicy otrzymają na dzień przed informację potwierdzającą, czy proces dbędzie się.
Zgłoszenia przyjmowane są do godziny 20:00 dnia poprzedającego wyznaczony termin procesu.

Najblisze terminy:
27.11.2015r.(piątek)
19.12.2015r.(sobota)

UWAGA! Każde spotkanie jest nagrywane na video w celu ulepszenia własnego warsztatu pracy. W żaden sposób nagrania nie będą udostępnianie.

Superwizja: Michał Duda

©2015 Pracownia Psychoterapii i Rozwoju
Wysłano do {%email%} - Dostajesz tę wiadomość, bo zapisałeś się na newsletter strony Pracownia Psychoterapii i Rozwoju.

Nasz adres korespondencyjny to:
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Esencja

Wypisz się z tej listy