Masz problem z wyświetleniem wiadomości? Zobacz ją w przeglądarce
Zapraszam do Pracowni Esencja w Sopocie  na 2 wydarzenia w najbliższym tygodniu:
piątek 27.11 - prosze grupowy - wstęp wolny
sobota 28.11 - warsztat o poszukiwaniu pewności siebie - wewnętrzny bohater
Na oba wydarzenia wymagana są wcześniejsze zapisy. e-mail: kontakt@pracownia-esencja.pl

Opis wydarzeń:


PROCES GRUPOWY - CZYLI CO ŚWIAT MA NAM DO POWIEDZENIA

Dla kogo – osoby indywidualne mogą brać udział w procesach grupowych otwartych, w których może wziąć udział każdy zainteresowany takim sposobem pracy (nie jest wówczas konieczne, aby uczestnicy znali się)

Spotkanie prowadzi tzw. facylitator – osoba, która czuwa nad przebiegiem spotkania i wspiera wydarzający się proces. Uczestnicy na początku spotkania wspólnie proponują interesujące ich tematy, następnie wybierają jeden, nad którym grupa będzie pracować.Tematy mogą dotyczyć ważnych, poruszających osobiście zagadnień społecznych, wydarzeń w świecie czy środowisku lokalnym; konfliktów w określonej grupie, ale też wewnętrznych konfliktów, które w jakiś sposób mogą odnosić się do wydarzeń w świecie.

Głównym celem procesów grupowych jest zwiększenie świadomości wokół wybranego zagadnienia – poznanie różnych stron konfliktu, tak aby zrozumieć dynamikę sporu, ale też przyjrzeć się temu, co leży u podstaw poszczególnych ról, które tę dynamikę nakreślają. Zrozumienie poszczególnych ról w konflikcie pozwala na przyjęcie szerszej perspektywy i wyjście poza jednostronne postrzeganie danego zagadnienia, czy konfliktu.

Na każdy proces obowiązują wcześniejsze zapisy: kontakt@pracownia-esencja.pl
Uczestnicy otrzymają na dzień przed informację potwierdzającą, czy proces dbędzie się.
Zgłoszenia przyjmowane są do godziny 20:00 dnia poprzedającego wyznaczony termin procesu.

Najblisze terminy:
27.11.2015r.(piątek)

UWAGA! Każde spotkanie jest nagrywane na video w celu ulepszenia własnego warsztatu pracy. W żaden sposób nagrania nie będą udostępnianie.

Superwizja: Michał Duda


WARSZTAT ROZWOJOWY: WEWNĘTRZNY BOHATER - W POSZUKIWANIU PEWNOŚCI SIEBIE

Czasami nasze obawy są największą przeszkodą w realizacji naszych celów, podejmowania nowych wyzwań lub mierzenia się z codziennymi sprawami. W trakcie warsztatu wyruszymy w podróż w głąb siebie w poszukiwaniu własnego bohatera, którego poczucie pozwoli skontaktować się z naszą odwagą.

Obowiązują wczesniejsze zapisy: kontakt@pracownia-esencja.pl / tel. 517 704 782

Prowadzący: Marzena Borowczak

Kiedy:
28 listopad 2015r. godz. 11:00 - 14:00

Gdzie:
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Esencja
Sopot Kamienny Potok ul. Wejherowska 15/23

Koszt: 40zł (35 zł dla osób, które zgłoszą się do 18 listopada)

Superwizja: Michał Duda

©2015 Pracownia Psychoterapii i Rozwoju
Wysłano do {%email%} - Dostajesz tę wiadomość, bo zapisałeś się na newsletter strony Pracownia Psychoterapii i Rozwoju.

Nasz adres korespondencyjny to:
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Esencja

Wypisz się z tej listy