Masz problem z wyświetleniem wiadomości? Zobacz ją w przeglądarce
logo
Zapraszam do Pracowni Psychoterapii i Rozwoju Esencja w Sopocie na psychoterapię indywidualną:

Psychoterapia może pomóc w przypadku:
 • psychologicznego podłoża chorób i dolegliwości, jeśli medycyna nie jest wstanie wyjaśnić ich pochodzenia - praca z ciałem i symptomami fizycznymi;
 • trudności w radzeniu sobie z przewlekłymi chorobami m.in. chorobami nowotworowymi, które wpływają na nasze ogólne sampoczucie;
 •  trudności z emocjami, nastrojami np. objawy depresyjne, głeboki smutek, wybuchy złości, lęk, nieuzasadnione obawy, wahania nastroju, brak motywacji;
 • problemy z samoakceptacją, z wyrażaniem swoich potrzeb i braku wiary w siebie, kiedy trudno stanąć za swoimi decyzjami i samym sobą, kiedy trudno powiedzieć "nie";
 • trudności z kontrolą jedzenia m.in. symptomy anoreksji, bulimii, nadwagi;
 • stresu i przemęczenia wynikającego z przepracowania, kłopotów rodzinnych, następujących zmian, silnej potrzeby bycia w działaniu i wyrobienia się w czasie;
 • kryzys związany z przejściowymi etapami w życiu i niespodziewanymi zmianami np. rozpoczęcia etapu pracy zawodowej, utrata lub zmiana pracy, przejście na emeryturę, separacja, rozwód, rozstania z partnerami, unieruchomienie ze względu na stan zdrowia, zmiana miejsca zamieszkania, życie na emigracji, powrót z emigracji, zmiany w codziennym funkcjonowaniu wynikającego z powiększenia rodziny;
 • trudności w radzeniu sobie ze śmiertelną chorobą członka rodziny, z utratą bliskiej osoby, żałoba;
 • przemoc związana z nadużywaniem siły psychicznej i fizycznej;
 • współuzależnienie wynikajace z bycia w bliskiej relacji z osobami uzależnionymi lub nadużywającymi np. alkohol. Tendecja do przejmowania odpowiedzialności za osobę uzależnioną, nadmierna kontrola, przyzwalanie na krzywdzące działania osoby uzależnionej, niskie poczucie wartości, zaniedbywanie swoich potrzeb.
 • trudności w pracy: konflikty ze współpracownikami, stres wynikający z realizacji powierzonych zadań, trudności w relacji z przełożonym, trudności w rozplanowaniu działań i rozdzieleniu czasu pracy od czasu prywatnego;
 • poszukiwania zrozumienia wokół pojawiających się problemów w relacjach;
 • chęci odkrywania swojego potencjału i chęci poprawy jakości swojego życia poprzez ogólny rozwój.
Celem pracy terapeutycznej jest zrozumienie podłoża i przyczyny występowania trudności poprzez spojrzenie na nie z innej perspektywy, niż dotychczas oraz odniesienie do obecnej sytuacji i całości historii osobistej klienta. Teraputa jest osobą, która wspiera i wspólnie z klientem odkrywa inne możliwości działania, rozwiązania problemu i perspektywy patrzenia.

Sesje odbywają się w formie indywidualnych stałych spotkań trwających 60 min. Ich ilość i częstotliwość określana jest podczas 1-2 konsultacji wspólnie przez terapeutę i osobę zainteresowaną w oparciu o charakter doświadczanych trudności.


Dłuższa psychoterapia – długość takiej terapii jest określana przez zapotrzebowanie klienta. Przeznaczona jest dla osób chcących zająć się długotrwałymi lub głębszymi problemami, jak wszelkiego rodzaju zaburzenia trwające od dłuższego czasu, długoterminowe konflikty, powtarzające się wzorce w relacjach, długoterminowe symptomy, nadużycia związane z przemocą psychiczną i fizyczną, uzależnienia, współuzależnienia itd. Dłuższą formą psychoterapii polecamy również dla osób nastawionych na rozwój osobisty, które chcą pogłębiać świadomość i wiedzę o sobie oraz korzystać ze zdobytej wiedzy w codziennym życiu.

Psychoterapia krótkoterminowa składa się zwykle z kilku spotkań nastawionych na konkretny problem np. związany z krótkotrwałymi symptomami, nabyciem konkretnej umiejętności, rozwiązaniem określonej sytuacji problemowej.

Koszt (60 min): 100 zł. Zniżka dla studentów o 30%.

Możliwe sesje na skype, jeśli odległość uniemożlia odbywania ich na żywo.

Kontak i zapisy: kontakt@pracownia-esencja.pl; 517 704 782 

Gdzie: ul. Wejherowska 15/23 Sopot Kamienny Potok (IV piętro bez windy)
©2017 Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Esencja
Wysłano do {%email%} - Dostajesz tę wiadomość, bo zapisałeś się na newsletter strony Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Esencja.

Nasz adres korespondencyjny to:
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Esencja
ul. Wejherowska 15/23 Sopot Kamienny Potok

Wypisz się z tej listy