Masz problem z wyświetleniem wiadomości? Zobacz ją w przeglądarce
logo
Psychoterapia w nurcie psychologii procesu. Serdecznie zapraszam na pierwszą konsultację, która może być wstępem do pracy terapeutycznej.

Skontaktuj się i zapytaj o termin.
Więcej dowiesz się również na stronie www.pracownia-esencja.pl 


Psychoterapia może pomóc w przypadku:
- psychologicznego podłoża chorób i dolegliwości, jeśli medycyna nie jest wstanie wyjaśnić ich pochodzenia - można pracować z symptomami fizycznymi, aby zrozumieć ich znaczenie i praktycznie je wykorzystać;
- trudności w radzeniu sobie z przewlekłymi chorobami m.in. chorobami nowotworowymi, które wpływają na nasze ogólne sampoczucie;
- trudności z emocjami, nastrojami np. objawy depresyjne, głeboki smutek, wybuchy złości, lęk, nieuzasadnione obawy, wahania nastroju, brak motywacji;
- problemy z samoakceptacją, z wyrażaniem swoich potrzeb i braku wiary w siebie, kiedy
- trudno stanąć za swoimi decyzjami i samym sobą, kiedy trudno powiedzieć "nie";
- trudności z kontrolą jedzenia m.in. symptomy anoreksji, bulimii, nadwagi;
- stresu i przemęczenia wynikającego z przepracowania, kłopotów rodzinnych, następujących zmian, silnej potrzeby bycia w działaniu i wyrobienia się w czasie;
- kryzys związany z przejściowymi etapami w życiu i niespodziewanymi zmianami np. rozpoczęcia etapu pracy zawodowej, utrata lub zmiana pracy, przejście na emeryturę, separacja, rozwód, rozstania z partnerami, unieruchomienie ze względu na stan zdrowia, zmiana miejsca zamieszkania, życie na emigracji, powrót z emigracji, zmiany w codziennym funkcjonowaniu wynikającego z powiększenia rodziny;
- trudności w radzeniu sobie ze śmiertelną chorobą członka rodziny, z utratą bliskiej osoby, żałoba;
- przemoc związana z nadużywaniem siły psychicznej i fizycznej ze strony bliskiej osoby, instytucji;
- współuzależnienie wynikajace z bycia w bliskiej relacji z osobami uzależnionymi lub nadużywającymi np. alkohol. Tendecja do przejmowania odpowiedzialności za osobę uzależnioną, nadmierna kontrola, przyzwalanie na krzywdzące działania osoby uzależnionej, niskie poczucie wartości, zaniedbywanie swoich potrzeb.
- problemy w bliskich relacjach i rodzinie, w której występują różnorodne nieporozumienia, powtarzają się pewne wzorce i problemy. Osoby z relacji zastanawiają się nad rozstaniem;
czują, że relacja nie osiągnęła jeszcze swojego potencjału,
- chcą podjąć decyzje, które wpływają na jakość relacji,
- odczuwają niepokój o przyszłość relacji, zauważają, że relacja stanęła w miejscu.
- trudności w pracy: konflikty ze współpracownikami, stres wynikający z realizacji powierzonych zadań, trudności w relacji z przełożonym, trudności w rozplanowaniu działań i rozdzieleniu czasu pracy od czasu prywatnego;
- trudności wychowawcze z dziećmi: konflikty w domu i w szkole, zachowania agresywne, nagminne łamanie zasad, brak porozumienia, pogorszenie wyników w edukacji, zachowania szkodzące zdrowiu, samookaleczenia, izolacja od grupy rówieśniczej, obawa przed szkołą, bycie ofiarą nadużyć w szkole;
- poszukiwania zrozumienia wokół pojawiających się problemów w relacjach;
chęci odkrywania swojego potencjału i chęci poprawy jakości swojego życia poprzez ogólny rozwój.

©2017 Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Esencja
Wysłano do {%email%} - Dostajesz tę wiadomość, bo zapisałeś się na newsletter strony Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Esencja.

Nasz adres korespondencyjny to:
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Esencja
ul. Wejherowska 15/23 Sopot Kamienny Potok

Wypisz się z tej listy