Coaching

Wsparcie w drodze do zmian

Coaching to proces wspierający rozwój osobisty i zawodowy. Jest to współpraca między coachem a klientem, w której coach pomaga klientowi w osiągnięciu jego celów. Coaching jest oparty na relacji zaufania i partnerstwa.

Coaching może być skierowany do każdego, kto chce:

  • osiągnąć swój cel,
  • rozwinąć swoje umiejętności,
  • poprawić swoją efektywność,
  • lepiej zrozumieć siebie i swoje potrzeby,
  • zwiększyć swoją motywację i determinację.

Proces coachingowy jest dostosowany indywidualnie do potrzeb klienta. Zazwyczaj obejmuje kilkanaście sesji, w trakcie których coach i klient pracują nad określonym celem.
W czasie sesji coach wspiera klienta w:

  • określeniu celu,
  • ustaleniu planu działania,
  • realizacji planu,
  • ewaluacji postępów.

Jeśli chcesz osiągnąć swój cel, rozwinąć swoje umiejętności lub poprawić swoją efektywność, to coaching może być dla Ciebie. Oferuję coaching indywidualny, który jest dostosowany do Twoich potrzeb.