Praca w podejściu psychologii procesu – studium przypadku

Wybór nurtu, w którym dana osoba chce pracować może stanowić nie lada wyzwanie. Różne podejścia mają swoją podstawę teoretyczną i metodologię pracy. Psychoterapia zorientowana na proces rozwija się nieustannie od lat 70 XX w. W pewnym sensie korzysta z dotychczasowych osiągnieć psychoterapii i teorii psychologicznych, ale również daje nowe narzędzia pracy poszerzające możliwości psychoterapeuty. Dzięki oddolnemu projektowi Dialog Nurtów, do którego zostały zaproszone różne podejścia psychoterapeutyczne można zapoznać się z przykładową pracą metodą psychologii procesu. Zapraszam na blog Instytutu Psychologii Procesu -> Dialog nurtów: Studium przypadku – praca metodą psychologii procesu.