Procesy grupowe

 • Chcesz poznać siebie i innych?
 • Chcesz lepiej rozumieć świat wokół siebie?
 • Interesujesz się problemami społecznymi i chcesz działać na rzecz zmiany?

Proces grupowy to forma pracy grupowej, w której uczestnicy wspólnie pracują nad wybranym tematem. Pracę prowadzi facylitator, który wspiera uczestników w procesie poznawania siebie i innych, rozwoju umiejętności komunikacyjnych i współpracy oraz rozwiązywania konfliktów.

Dla kogo?

 • Dla osób, które chcą lepiej zrozumieć siebie i innych
 • Dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne i współpracy
 • Dla osób, które interesują się problemami społecznymi i chcą działać na rzecz zmiany
 • Dla grup, które chcą rozwiązywać konflikty
 • Dla grup, które chcą budować poczucie wspólnoty
 • Dla grup, które chcą lepiej się poznać i współpracować

Proces grupowy to świetna okazja do:

 • Poznania różnych perspektyw i punktów widzenia
 • Rozwijania umiejętności słuchania i empatii
 • Uczenia się od innych
 • Budowania relacji z innymi

Przykładowe tematy, nad którymi można pracować w procesie grupowym:

 • Problemy społeczne (np. ubóstwo, wykluczenie społeczne, zmiany klimatyczne)
 • Konflikty (np. w rodzinie, w pracy, w społeczności lokalnej, w zespole)
 • Współpraca (np. w grupie, w zespole, w organizacji)
 • Rozwój osobisty (relacje z innymi, empatia, uwzględnianie potrzeb)

Na czym polega proces grupowy

 • Spotkania prowadzi facylitator, który czuwa nad przebiegiem procesu i wspiera uczestników
 • Uczestnicy wspólnie wybierają temat, nad którym będą pracować. Tematy mogą dotyczyć:
  ◦ Problemów społecznych
  ◦ Konfliktów
  ◦ Współpracy
  ◦ Rozwoju osobistego
 • Spotkania trwają około około 2 – 3 godzin
 • Liczba spotkań zależy od zainteresowania uczestników i tematu pracy

Przykładowe korzyści, jakie można uzyskać z udziału w procesie grupowym:

 • Lepiej zrozumiesz siebie i swoje potrzeby, a także innych ludzi i ich punkty
 • Nauczysz się skuteczniej komunikować się z innymi i współpracować z nimi w celu osiągnięcia wspólnych celów.
 • Nauczysz się konstruktywnie rozwiązywać konflikty, które pojawiają się w relacjach z innymi.
 • Poczujesz się częścią grupy, w której będziesz się czuć bezpiecznie i swobodnie.

Z procesów grupowych mogą skorzystać osoby indywidualne, grupy nieformalne, zespoły
małych firm, placówki, organizacje pozarządowe, samorządowe, zespoły klasowe, kadra.
Warunki realizacji omawiane są indywidualnie w zależności od zapotrzebowania danej
grupy.

Zapraszam do współpracy.

Skontaktuj się