O mnie

Psychoterapeuta Marzena Borowczak

Nazywam się Marzena Borowczak. Od 2006 roku jestem związana z nurtem psychologii zorientowanej na proces zakwalifikowanym w Polsce do podejść humanistyczno – doświadczeniowych.

Kwalifikacje

Ukończyłam całościowe szkolenie psychoterapeutyczne, które przygotowało mnie do pracy indywidualnej, z relacjami i grupowej. Uzyskałam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu (PSPiPP) oraz międzynarodowy dyplom International Association of Process Oriented Psychology (IAPOP). Obecnie realizuję ścieżkę superwizyjno – nauczycielską w Fundacji Instytutu Psychologii Procesu.

Ukończyłam studia psychologiczne (2008) – specjalność: psychologia kliniczna (UG), studia podyplomowe z psychologii klinicznej (GUMED) i psychotraumatologii (UG). Uczęszczałam na roczne kursy pracy z zaburzeniami osobowości, z relacji terapeutycznej, pracy z progiem i oporem, z coachingu w Instytucie Psychologii Procesu. Uzyskałam certyfikaty trenera biznesu (American Certification Institute), tutoringu I st. w Collegium Wratislaviense oraz mediatora szkolnego i oświatowego. Ukończyłam kurs podstawowy terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz interwencji kryzysowej, a także brałam udział w szeregu kursach, szkoleniach, konferencjach w zakresie psychoterapii i psychologii.

Doświadczenie

Swoje doświadczenie zdobywałam jako psycholog przez około 10 lat w oświacie, jako psychoterapeuta dodatkowo w placówkach o profilu psychiatrycznym, na oddziale chorób wewnętrznych i radioterapii. Od 2011 roku prowadzę indywidualną praktykę psychoterapeutyczną. Realizowałam projekty profilaktyczne dla młodzieży i osób bezrobotnych. Działam w ramach organizacji pozarządowych: PSPiPPP i Stowarzyszenie Biała Owca w obszarze psychoterapii, rozwoju młodzieży i dorosłych. Prowadzę warsztaty rozwojowe, szkolenia i procesy grupowe.

Swoją pracę poddaje superwizji i działam zgodnie z Kodeksem Etycznym PSPiPP.

Metoda

Prekursorem nurtu psychologii procesu jest Arnold Mindell, który wraz ze współpracownikami od lat 70 XX w. nieustannie rozwijają metodę. Arnold Mindell ukończył fizykę w MIT, zrobił doktorat z psychologii i uzyskał dyplom analityka w Instytucie C.G.Junga w Zurichu. Doświadczenia z własnej analizy i wiedza pchnęły go to opracowania własnej metody pracy z doświadczeniem drugiego człowieka. Psychologia procesu jest podejściem, które opiera się na sprawdzonych w historii psychoterapii metodach, teoriach i filozofiach.

W pracy z procesem psychoterapeuta jest niedyrektywny i podąża za klient(ką)em zgodnie z jego potrzebami. W tym podejściu wszystko z czym przychodzi klient(ka) jest potencjalnie ważne dla rozwoju i radzenia sobie z trudnościami. Psychoterapeuta pomaga przede wszystkim w badaniu i zrozumieniu zdarzeń, doświadczeń oraz sprawdzeniu jak one mogą posłużyć klient(ce)owi w rozwiązaniu trudności i osiągnięcia celu.

W związku z tym, że psychologia procesu ma szeroki zakres narzędzi i metod oddziaływania umożliwia ona pracę z szerokim spektrum problemów klient(ki)a, z relacjami i grupami.

Jeśli szukasz pomocy w radzeniu sobie z trudnościami, rozwiązywaniu problemów lub rozwoju zapraszam do kontaktu. Chętnie pomogę w drodze do zmiany.