Dwuletnie Studium Psychologii Procesu w Trójmieście

Zapraszamy już teraz na rozmowę rekrutacyjną do Dwuletniego Studium Psychologii Procesu w Trójmieście, które rusza w październiku 2024r. 

Jest to cykl warsztatów, ćwiczeń i wykładów ułożonych w kompleksowy program, rekomendowany przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu (https://psychologiaprocesu.org/)

Zapraszamy osoby zainteresowane własnym rozwojem, jak również osoby zainteresowane rozpoczęciem kształcenia w kierunku psychoterapii, mediacji, czy coachingu w podejściu psychologii procesu. 

UCZESTNICZĄC W STUDIUM

– Poznasz założenia Psychologii Zorientowanej na Proces i ich zastosowanie

– Nauczysz się nowych, skutecznych narzędzi terapeutycznych, będziesz je praktykować pod superwizją prowadzących

– Poznasz pełne spektrum zastosowań pracy z procesem w terapii i dzięki temu będziesz w stanie pracować z szerokim zakresem problemów

– Staniesz się bardziej uważną, wrażliwą, twórczą osobą i zyskasz większą samoświadomość, nauczysz się nowych narzędzi pracy nad sobą

– Nauczysz się rozpoznawać swoje mocne strony i swój własny styl pracy z ludźmi

– Poznasz założenia innych szkół psychoterapii

W programie:

warsztaty weekendowe
ćwiczenia
warsztat wakacyjny (wrzesień po ukończeniu 1 roku studium)
seminarium teoretyczne i progowisko (tylko dla osób przystępujących do Programu Licencyjnego – ścieżka psychoterapeutyczna)

Studium przygotowuje do egzaminów wstępnych do Programu Licencyjnego z psychoterapii realizowane zgodnie z wymaganiami Polskiej Rady Psychoterapii. 

Prowadzące warsztaty weekendowe:

Małgorzata Szczepańska i Marzena Borowczak

Więcej informacji o programie studium i zasadach zapisu uzyskasz pod adresem: https://studium.processwork.pl/

O przyjęciu na Studium decyduje obowiązkowa rozmowa kwalifikacyjna. Jej celem jest sprawdzenie motywacji, oczekiwań oraz możliwości spełnienia wymagań Dwuletniego Studium. Rozmowa ma także odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości związane z Dwuletnim Studium.

Na rozmowę kwalifikacyjną można umawiać się z następującą osobą:

Małgorzata Szczepańska t. 694 847 511, mszczepanska@nowewzorce.pl

Marzena Borowczak, t. 517 704 782, marzena.borowczak@gmail.com

Osoby zainteresowane dalszym kształceniem m.in. w kierunku psychoterapii w Programie Licencyjnym zachęcamy do zapoznania się regulaminem i programem całego szkolenia na stronie: http://processwork.pl/

Podstawowe koszty: 

Opłata za miesiąc nauki wynosi 450 zł (zajęcia weekendowe i ćwiczenia) – płatne za trzy miesiące z góry. Pierwszą ratę w wysokości 1350 zł należy wpłacić najpóźniej do 10 października 2024 r. (kolejne do 10 stycznia i 10 kwietnia 2025 r.).

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT DOPIERO PO ODBYCIU ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ.

Terapia własna (2 obowiązkowe sesje terapeutyczne w miesiącu) to koszt ok. 260 – 400 zł, płatne co miesiąc bezpośrednio u wybranego terapeuty.

Warsztat wyjazdowy (5 dni) MEDYTACJE WOJOWNIKA NA ŚCIEŻCE SERCA, organizowany we wrześniu, stanowi integralną część studium. Jego koszt to orientacyjnie 1600 zł. Cena ostateczna podawana jest przy ogłoszeniu terminu.